HC&I |

Gedrag en communicatie

Gedrag en communicatie

Gedrag en communicatie spelen binnen elke organisatie een kardinale rol, zowel binnen en tussen de kleinere eenmanszaken, het MKB en de grotere organisaties. Zo bepaalt dit het succes van de invulling van de vertaling van de strategie naar de operatie binnen en tussen organisaties. Maar het gaat hier ook over de invulling van klantgerichtheid binnen en tussen organisaties. Wij zijn gespecialiseerd op de vertaling van gedrag en communicatie naar processen en binnen ketens, en vice versa.

Daar waar de gevraagde producten of diensten, de geleverde producten of diensten en datgene wat is afgesproken en dus van elkaar verwacht mag worden, met elkaar overeenstemmen, vormt de zone of compliance (zie onderstaand figuur).

Grip houden op uw uitbesteedde diensten, betekent het maximaliseren van deze zone of compliance. U vraagt diensten, dan wel uw klant vraagt diensten (u bent de leverancier). Uw leverancier levert diensten of u levert diensten (u bent de leverancier). Dit alles gebeurt op basis van verwachtingen, die uw klant van u van u verwacht, of u verwacht van uw leverancier, al dan niet contractueel afgesproken. Het is nu zaak om uw organisatie, uw bedrijfsvoering zodanig in te richten, dat deze 3 schijven elkaar zo vaak mogelijk en zoveel mogelijk overlappen. Dan zijn de geleverde diensten zoveel mogelijk afgestemd op de gevraagde diensten en op datgene wat ook verwacht wordt. Feitelijk vormt dit een onderdeel van de blauwdruk voor de wijze waarop processen, gedrag en communicatie worden ingevuld en op elkaar worden aangesloten.

Weinig of geen aandacht aan het onderwerp besteden, betekent dat de verschillende schijven uit elkaar gaan drijven, waardoor de kans dat de gevraagde diensten of producten af gaan wijken van wat geleverd of afgesproken is, steeds groter wordt. Dit is een oorzaak van de vaak grote onbekende verliezen in kosten en tijd die hierop geleden worden.

Onderzoek heeft uitgewezen dat goed managen van de zone of compliance tot voordelen kan leiden, als:

  • 30% kostenreductie in uw contractadministratie
  • 5-10% besparing op uw bestaande afspraken
  • 2-7% verlaging van uw inkoopkosten
  • 20-30% beter gebruik van bonussen en kortingen door juist contract uitnutting
  • 50% verbetering compliance
  • Grip op (ongewenste) automatische verlengingen
  • Betere en meer transparante risicobeheersing
  • Grotere tevredenheid van klant en leverancier
  • Professionelere organisatie

Verder staat dit onderwerp steeds meer in de aandacht omdat meer en meer door organisaties wordt geoutsourced naar andere partijen. De redenen hiervoor zijn divers, zoals kostenbesparing, kennisborging, focus op de core-business, etc.

Hoe gaan wij te werk? Kijk verder op Onze werkwijze