HC&I |

Onze werkwijze

Hoe gaan wij te werk?

Onze werkwijze is interactief. Wij onderscheiden ons door ons werkelijk te richten op uw vraag of probleem. Dit betekent dat we zeer gericht te werk gaan, maar betekent ook dat we graag met u meedenken. We luisteren en kijken naar wat er speelt, en naar reeds bestaande ideeën. We praten daarom met medewerkers op de werkvloer en kijken we hoe het er onderling aan toegaat. Die kennismaking vertelt ons veel over hoe rollen en functies in uw bedrijf werkelijk worden ingevuld. Vaak wijken deze compleet af van de papieren werkelijkheid. Dit verschaft waardevolle inzichten.

Enkele sterke eigenschappen van ons in dit kader zijn:

  1. dat wij kunnen communiceren met alle niveaus binnen een organisatie
  2. dat wij kunnen communiceren met alle disciplines binnen een organisatie
  3. dat wij snel doorzien waar welke knelpunten zitten
  4. dat wij zowel mens- als organisatiegericht zijn
  5. dat wij goed kunnen luisteren
  6. dat wij u graag challengen om te komen tot betrokkenheid en de beste oplossingen

Ontzorgen

U kunt ons zien als sparringpartner, maar ook als een partij die graag zorgen voor u uit handen neemt. Wat voor ons belangrijk is, is dat u zich zoveel mogelijk kunt richten op uw ‘core-business’. Wij betrekken u erbij, wanneer dat nodig is, dan wel volgens vooraf gemaakte afspraken.

Ons eigen model verschaft meer informatie over onze aandachtspunten bij uw organisatie.