HC&I |

Procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie

Onder procesoptimalisatie verstaan wij het verbeteren van de prestaties van uw organisatie, door uw organisatie procesgericht te laten werken. Maar het betekent ook het ‘in control’ zijn, of het ‘grip hebben’ op het werk. Procesoptimalisatie leidt tot minder uitval, hogere kwaliteiten, minder storingen, betere controle over kritische parameters. Allemaal verbeteringen die direct geld besparen of meer productie mogelijk maken tegen dezelfde kosten. Maar ook verbeteringen die direct hun effect hebben op zowel de klant- als de medewerkerstevredenheid.

Wij onderscheiden ons door de specifieke aandacht voor uw specifieke zaak, in plaats van elke zaak op dezelfde manier aan te pakken. Elke situatie vraagt om de beste aanpak op die specifieke plek. Onze aandacht richt zich aan de ene kant op de mens binnen de organisatie, met zijn gedrag en communicatie. Dit heeft betrekking op de cultuur. Gelijktijdig richt onze aandacht zich op de processen en ketens, waarlangs inzicht ontstaat in werkzaamheden, onderlinge verhoudingen, samenwerking, etc. Hiermee betrekken we de structuur.

Verschillende organisatieprocessen

Wij zijn u van dienst binnen de volgende processen binnen uw organisatie:
1. Aan de zijde van inkoop, waarbij wij u helpen met het professionaliseren van uw relatie met uw leverancier.
2. Op de structuur en cultuur binnen uw eigen organisatie. Hierbij analyseren we de interne samenwerking, de communicatie en het gedrag.
3. Op het gebied van uw zakelijke en particuliere klantcontacten. Hoe kunt u uw klantbenadering optimaliseren? Hoe houdt u ‘de achterdeur dicht’, ofwel hoe draagt u zorg voor het behoud van uw bestaande klanten?

In onderstaand figuur zijn deze 3 onderdelen in samenhang weergegeven:

Nader toegelicht

Onder Onze werkwijze hebben wij aangegeven volgens welke richtlijnen wij werken. Naast de aandacht voor uw relatie met de leverancier, richten wij onze aandacht tevens op de interne organisatie en op uw klantbewustzijn en klantgerichtheid.

Vanuit HC&I besteden wij juist hier veel aandacht aan, omdat hier doorgaans te weinig attentie voor is. Wij gaan graag met u in gesprek.

Zeker bij een langdurige relatie, of samenwerking, is het daarom van belang hier voldoende aandacht aan te besteden door de juiste invulling van overlegstructuren (governance en stuurgroepen), het periodiek afnemen van klanttevredenheidsonderzoeken, etc. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de invulling van contractmanagement en leveranciersmanagement.

Wij helpen u graag met de juiste invulling hiervan binnen uw organisatie.

 

 

Ga naar Onze werkwijze