HC&I |

Risico’s

Bedrijfsrisico

Bedrijfsrisico’s voor u zijn risico’s dat er iets gebeurt of plaatsvindt, waarvan de gevolgen nadelig zijn voor de resultaten of doelstellingen van uw bedrijf. Per saldo kan het om een veelheid van incidenten betreffen, zoals verstoringen binnen de operationele processen, het missen van kansen, verslechterende relaties met klanten of leveranciers, conflicten binnen uw eigen organisatie. De gevolgen kunnen in financieel opzicht schadelijk zijn, maar ook op het gebied van de ethische en maatschappelijke verantwoordelijkheid welke organisaties hebben.

Grip krijgen en hebben op risico’s vindt voor een groot deel haar basis binnen een goede bedrijfsvoering, waarbij procesoptimalisaties, gedrag en communicatie wederom een centrale rol spelen.

Praktijkvoorbeelden van risico’s

Enkele praktijkvoorbeelden waarbij het op gebied van samenwerking en processen is misgegaan:

  • Het UWV besteedde de bouw van een nieuw administratiesysteem uit voor een begroot bedrag van ongeveer € 40 miljoen. Uiteindelijk stonden de kosten na twee jaar op >€ 250 miljoen, terwijl het systeem nog steeds niet actief was!
  • Een schatting van de Algemene Rekenkamer vertelt dat de Nederlandse overheid jaarlijks € 4-5 miljard aan mislukte ICT-projecten kent!!
  • Een grote fabriek sloot een contract waarbij voor ruim € 40 duizend per maand aan diensten werden afgekocht, terwijl na ruim een jaar slechts enkele uren waren afgenomen…

Voorbeelden van risico’s met enorme financiële consequenties, die zeer waarschijnlijk voorkomen hadden kunnen worden. En dan hebben we het nog niet over het effect op de reputatie…
Wij vertellen u graag meer over het rendement van procesoptimalisaties en van gedrag en communicatie.